Thông tin về chủ sở hữu web

Tên đơn vị: Công ty Cổ Phần 3HP

Địa chỉ trụ sở của đơn vị: Tầng 5, số 46 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Thông tin cần liên hệ: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó giám đốc

Điện thoại: 098 836 4716

Email: hanh@hptoancau.com

Ngày thành lập: 22/06/2020.

Mã số doanh nghiệp: 0109231005

Nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Ngày cấp: 22/06/2020

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh